/ Naujienos

PASKELBTAS ES PARAMOS PRIEMONĖS „INTELEKTAS. BENDRI MOKSLO – VERSLO PROJEKTAI“ PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS

Nuo 2015.12.28 iki 2016.03.28 priimamos paraiškos pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai”.

 

Priemonės tikslas – paskatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

 

 Remiamos veiklos:

  • moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (MTEP);
  • įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose.

 

 Pareiškėjai:

  • privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas);
  • viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas).

 

 Paramos dydis:

  • iki 1 200 000 Eur privatiems juridiniams asmenims;
  • iki 3 000 000 Eur viešosioms įstaigoms.

 

 Paramos intensyvumas: finansuojama iki 80 % visų tinkamų išlaidų.

 

Informacijos šaltinis: LVPA