/ Naujienos

UŽBAIGUS PROJEKTĄ PAGAL KPP 2007–2013 METŲ PRIEMONES – METINĖS ATASKAITOS PATEIKIAMOS IKI BALANDŽIO 30 D.

Paramos gavėjai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemonėse ir užbaigę įgyvendinti projektus, visą projektų priežiūros laikotarpį kasmet iki balandžio 30 d. per informacinę sistemą ŽŪMIS turi pateikti baigto projekto metines ataskaitas.

 

Prie informacinės sistemos ŽŪMIS gali prisijungti pareiškėjas arba jo įgaliotas fizinis asmuo. Bet kuris pareiškėjas (fizinis ar juridinis asmuo) gali įgalioti kitą fizinį asmenį teikti pareiškėjo dokumentus per ŽŪMIS.

 
 

Informacijos šaltinis: NMA