/ Naujienos

PASKELBTAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI PROJEKTUS PAGAL PRIEMONĘ „ECO-INOVACIJOS LT+“

Ūkio ministerija nuo 2016 m. balandžio 13 d. iki liepos 14 d. kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal 2014–2020 m. ES struktūrinių investicijų priemonę „ECO-INOVACIJOS LT+“.

 

Priemonės „ECO-INOVACIJOS LT+“ lėšomis bus finansuojamos veiklos, susijusios su technologinių ekoinovacijų diegimu ir skatinimu, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

 

Tinkamos finansuoti išlaidos – tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų technologinių ekoinovacijų (įrangos ir įrenginių) įsigijimo arba finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) išlaidos, taip pat numatytos darbuotojų, dirbsiančių su technologinėmis ekoinovacijomis, darbo užmokestis, t. y. numatytos darbo užmokesčio išlaidos, susidariusios dėl su pradine investicija susijusių sukurtų darbo vietų ir apskaičiuotos per dvejus metus nuo jų sukūrimo.

 

Tinkami pareiškėjai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus, kurių vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur. Partneriai negalimi.

 

Pareiškėjai iki 2016 m. liepos 14 d. gali pateikti paraiškas ir pretenduoti į maksimalų – 900 000 Eur finansavimą. Projekto finansuojamoji dalis gali siekti ne daugiau kaip 45 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

 

Informacijos šaltinis: Ūkio ministerija