/ Naujienos

PADIDINTOS PARAMOS LĖŠOS SKIRTOS 2011 METAMS PRIEMONEI "ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMAS IR PRIDĖTINĖS VERTĖS DIDINIMAS"

Padidinta paramos lėšų suma, skirta 2011 metų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę "Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas". Paramos lėšos padidintos 48 mln. Lt, t.y. nuo 79 mln.Lt iki 127 mln. Lt.