/ Finansinių ataskaitų pateikimas vadovui

  • metinių finansinių ataskaitų parengimas;
  • kitų ataskaitų parengimas pagal įmonių vadovų poreikius:
  • rezultatų analizė tam tikrais periodais (mėnesio, ketvirčio, pusmečio);
  • pirkėjų ir tiekėjų skolų analizė;
  • sandėlio prekių likučių analizė.