/ Ataskaitų kontroliuojančioms institucijoms parengimas ir pristatymas

Visų reikalingų ataskaitų kontroliuojančioms institucijoms parengimas:
 • Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų Ministerijos (FM):
 • pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos;
 • mėnesinės, metinės pajamų mokesčio ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos nuo A klasės pajamų deklaracijos;
 • metinės pelno mokesčio deklaracijos;
 • avansinės pelno mokesčio deklaracijos;
 • ir kitos ataskaitos.
 • Statistikos departamentui:
 • įmonių veiklos statistinės ataskaitos;
 • darbo apmokėjimo statistinės ataskaitos;
 • ir kitos ataskaitos.
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:
 • pranešimai apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią;
 • pranešimai apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą;
 • pranešimai apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį;
 • ir kiti pranešimai.
  Suteikus reikiamus įgaliojimus, atstovaujame Jus kontroliuojančiose institucijose ir teikiame parengtas ataskaitas bei kitą informaciją.