/ Naujienos

PATVIRTINTAS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 – 2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PATEIKIMO 2012 METAMS GRAFIKAS

Žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 3D-918 patvirtintas paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones pateikimo 2012 metams grafikas:

  • paraiškų pagal priemonę "Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ surinkimo terminas – nuo 2012.04.02 iki 2012.05.31;
  • paraiškų pagal priemonę "Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ surinkimo terminas – nuo 2012.04.02 iki 2012.04.30;
  • paraiškų pagal priemonę "Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ surinkimo terminas – nuo 2012.04.02 iki 2012.05.31;
  • paraiškų pagal priemonę "Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ surinkimo terminas – nuo 2012.06.01 iki 2012.07.31;
  • paraiškų pagal priemonės "Žemės ūkio valdų modernizavimas“ trečiąją veiklos sritį (trumpos rotacijos želdinių įveisimas) surinkimo terminas – nuo 2012.07.02 iki 2012.08.31.