/ Naujienos

UAB ĮSTATŲ KEITIMAS

Uždarosios akcinės bendrovės, įregistruotos iki 2014 m. gruodžio 31 d., nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. privalo pasikeisti įstatus nurodant įstatinio kapitalo dydį ir akcijų nominalią vertę eurais euro centų tikslumu.

Vadovaujantis LR Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymu, akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės dėl valiutos keitimo Lietuvos Respublikoje privalės pakeisti savo įstatus iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Įstatų pakeitimui yra reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas, tačiau jei įstatai keičiami tik pakeičiant įstatinio kapitalo dydį, įstatų pakeitimui užtenka balsavime dalyvaujančių akcininkų balsų daugumos.

Įstatų keitimo dėl euro įvedimo mokestis nuo 2015 m. sausio 1 dienos sumažintas daugiau nei penkis kartus. UAB mokamas atlyginimas už elektroniniu būdu pateiktų pakeistų įstatų, kai pakeitimai susiję su euro įvedimu Lietuvoje, įregistravimą Juridinių asmenų registre, yra tik 5 EUR.

 

ĮMONIŲ LIKVIDAVIMAS

Likviduojame uždarąsias akcines bendroves ir individualias įmones:

 

1. Parengiame įmonės likvidavimo statuso įgijimo dokumentus.
2. Tvarkome apleistą buhalteriją, teikiame deklaracijas ir trūkstamas ataskaitas VMI, Sodrai, Registrų centrui.
3. Padedame atlikti veiksmus ir parengti dokumentus, reikalingus likviduojant įmonę: atleisti darbuotojus, atsiskaityti su kreditoriais, išsiregistruoti iš PVM mokėtojų sąrašų, išregistruoti įmonės padalinius, kasos aparatus, uždaryti sąskaitas banke, sunaikinti antspaudus ir pan.
4. Organizuojame dokumentų sutvarkymą ir perdavimą archyvavimui.
5. Parengiame įmonės išregistravimui iš Registrų centro reikalingus dokumentus.

JURIDINIŲ ASMENŲ POPIERINIUS PAŽYMĖJIMUS SIŪLOMA NAIKINTI

Teisingumo ministerija siūlo nustatyti, kad popieriniai juridinių asmenų pažymėjimai ar jų dublikatai netenka galios. 2010 m. sausio 1 d. įsigaliojo CK pataisos, kad juridinių asmenų popieriniai pažymėjimai neišduodami, tačiau juridiniai asmenys dar turi ir naudoja beveik 114 tūkst. tokių pažymėjimų.

 

Popierinius juridinių asmenų pažymėjimus siūloma naikinti, nes šie pažymėjimai ne visada atspindi tikrąją informaciją apie įmones (pvz., įmonei iškėlus bankroto bylą, tai neatsispindi pažymėjime). Aktualią informaciją apie juridinį asmenį, kuri buvo pateikiama popieriniuose pažymėjimuose, galima pasitikrinti internete. Nuo praėjusių metų vidurio valstybės ir savivaldybės institucijoms buvo nustatyta pareiga duomenis apie juridinį asmenį patiems pasitikrinti elektroniniu būdu. Siūloma įteisinti virtualiojo adreso juridiniams asmenims suteikimą. Pastaruoju metu vis daugiau juridinių asmenų savo veiklą vykdo tik virtualioje erdvėje. Įsigaliojus šiam nutarimui, Juridinių asmenų registre viešai bus atskleidžiama VMI ir „Sodros“ pateikiama informacija apie juridinius asmenis, kurie laikomi nevykdančiais veiklos. Šiuo metu yra daugiau kaip 42 tūkst. veiklos nevykdančių asmenų.

 

Siūloma, kad akcinės bendrovės, teikdamos informaciją apie save JAR lietuvių kalba, papildomai galės teikti tokią informaciją ir rusų kalba. Iki šiol informaciją buvo leidžiama teikti viena iš ES kalbų, tačiau su ne ES šalių verslu bendradarbiaujančios bendrovės atkreipė dėmesį į poreikį atskleisti su jomis susijusią informaciją ir rusų kalba.

 

Informacijos šaltinis: AAM aktualijos

STEIGIAME ĮMONES PER 5 DIENAS

Įmonės steigimas be notarinio tvirtinimo per 5 dienas su antspaudo gamyba Jums kainuos 897,73 Lt/260 EUR ir įgalins Jus greitai ir patogiai atlikti visas įmonės steigimo procedūras, nevarstant Registrų centro ir notarų biuro durų.

IŠDUODAMAS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠRAŠAS

2009.12.22 PAKEISTAS CIVILINIO KODEKSO 2.65 STRAIPSNIS, NUMATĘS, KAD JURIDINĮ ASMENĮ ĮREGISTRAVĘS REGISTRO TVARKYTOJAS JURIDINIAM ASMENIUI IŠDUODA JURIDINIO ASMENS REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMĄ. DABAR REGISTRO TVARKYTOJAS IŠDUODA JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠRAŠĄ, KURIS LAIKOMAS GALIOJANČIU IKI BET KURIŲ DUOMENŲ PAKEITIMO JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE.