/ Naujienos

Parama verslui

NAUJOSIOS 2021–2027 M. ES FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS RENGIMO PRADŽIA

2019 m. vasario 7 d. Finansų ministerijoje vyko ministerijų atstovų susitikimas, kuriame buvo pristatytos 2021–2027 metų ES fondų investicijų veiksmų programos rengimo gairės. Planuojama, jog šių metų pabaigoje Lietuva jau turės parengtą naujos veiksmų programos projektą. Šio siekio įgyvendinimui būtina visapusiška Lietuvos probleminių sričių ir tarptautinių rekomendacijų analizė, geranoriškas šalies institucijų dalyvavimas ir bendradarbiavimas bei aktyvus socialinių ir ekonominių partnerių įtraukimas.

 

ES investicijų dėka bus kuriama pažangesnė Lietuva, skatinant inovacijas, skaitmenizaciją, ekonomikos pertvarką ir paramą mažosioms bei vidutinėms įmonėms. Taip pat, ateityje gyvensime žalesnėje ir su mažesniu anglies dioksido kiekiu Lietuvoje, nes bus investuojama į energetikos pertvarką, atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir kovą su klimato kaita, taip kartu įgyvendinant Paryžiaus klimato susitarimą. Be to, bus stengiamasi kurti geriau sujungtą Lietuvą, investuojant į strateginio transportavimo ir skaitmeninių tinklų diegimą ir vystymą. Kartu, sieksime socialiai atsakingesnės Lietuvos, nes bus stengiamasi įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį ir bus remiami kokybiško užimtumo, švietimo, įgūdžių, socialinės įtraukties ir prieinamų sveikatos paslaugų projektai. Taip pat bus investuojama į vietos lygmens plėtros strategijų rėmimą ir tvarią miestų plėtrą visoje ES, tad Lietuva taps artimesnė piliečiams.

 

Informacijos šaltinis: Finansų ministerija

 

„NAUJOS GALIMYBĖS LT“ ATVERIA KELIUS Į PASAULIO RINKAS

2018 m. gruodžio 28 d. paskelbtas priemonės „Naujos galimybės LT“ Nr. 5 kvietimas teikti paraiškas projektams finansuoti.

Šio kvietimo tikslas – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai. Šįkart MVĮ turės galimybę savarankiškai dalyvauti užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose ir ten pristatyti savo produkciją ar paslaugas, užmegzti ar atnaujinti verslo ryšius.

Naujų galimybių paieškai bus skirtas 7 000 000 Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Didžiausia projektui įgyvendinti galima finansavimo lėšų suma yra iki 45 000 Eur. 

 

Paraiškas galima teikti iki 2019 m. kovo 4 d.

 

Informacijos šaltinis: LVPA