/ Naujienos

Keičiasi paramos jauniesiems ūkininkams teikimo taisyklės

Šiemet parama jauniesiems ūkininkams bus teikiama tik gyvulininkystės ūkiams įkurti mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse. Tokias naujas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės "Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas" įgyvendinimo taisykles patvirtino Žemės ūkio ministerija.

 

Taisyklėse numatyta, kad pareiškėjas, kuriantis gyvulininkystės ūkį, nuosavybės teise turės valdyti ne mažesnį kaip 8 ha žemės ūkio naudmenų (ŽŪN) plotą. Paramos gavėjai projekto kontrolės laikotarpiu turės didinti turimų sutartinių gyvulių skaičių (SGV): kontrolės laikotarpio pabaigoje, paramos gavėjui priklausančių SGV skaičius, tenkantis 1 ha pareiškėjo valdomų ŽŪN, negalės būti mažesnis kaip 0,5.  

 

Taisyklėse patvirtinti šie nauji projektų pirmumo kriterijai:

  • valda perimta pagal programos priemonę  "Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos";
  • 2012 m. sausio 1 d. buvo laikomas didesnis SGV, tenkančių 1 ha ŽŪN, už kuriuos skiriama parama, skaičius;
  • pareiškėjas turi žemės ūkio ar veterinarijos srities profesinį, aukštąjį neuniversitetinį ar aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
  • pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo buvo išvykęs į užsienį ir savo išvykimą deklaravo Migracijos tarnyboje ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui ne daugiau kaip 3 paskutinių metų laikotarpiu iki paramos paraiškos pateikimo dienos;
  • ūkis kuriamas tik nuosavoje žemėje.
Žemės ūkio ministerija informuoja, kad priemonei  "Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas" jau išmokėta 97 proc. lėšų, jai įgyvendinti liko 6,4 mln. Lt. "Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas" buvo populiariausia KPP priemonė: iki 2012 m. vasario mėn. surinktos 2 357 paraiškos, o 2 164 pareiškėjai jau pasirašė sutartis. Per 2007-2013 m. laikotarpį jauniesiems ūkininkams suteikta apie 300 mln. litų parama. 
 

Informacijos šaltinis: ŽŪM