/ Naujienos

UAB ĮSTATŲ KEITIMAS

Uždarosios akcinės bendrovės, įregistruotos iki 2014 m. gruodžio 31 d., nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. privalo pasikeisti įstatus nurodant įstatinio kapitalo dydį ir akcijų nominalią vertę eurais euro centų tikslumu.

Vadovaujantis LR Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymu, akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės dėl valiutos keitimo Lietuvos Respublikoje privalės pakeisti savo įstatus iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Įstatų pakeitimui yra reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas, tačiau jei įstatai keičiami tik pakeičiant įstatinio kapitalo dydį, įstatų pakeitimui užtenka balsavime dalyvaujančių akcininkų balsų daugumos.

Įstatų keitimo dėl euro įvedimo mokestis nuo 2015 m. sausio 1 dienos sumažintas daugiau nei penkis kartus. UAB mokamas atlyginimas už elektroniniu būdu pateiktų pakeistų įstatų, kai pakeitimai susiję su euro įvedimu Lietuvoje, įregistravimą Juridinių asmenų registre, yra tik 5 EUR.