/ Naujienos

PRATĘSTAS PARAIŠKŲ RINKIMAS PAGAL PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS SRITĮ „PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“

Paraiškų rinkimas pagal ES paramos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą" veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ pratęstas, jos bus renkamos nuo 2016.05.16 iki 2016.06.30.