/ Naujienos

VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMAS NUO 2016-10-01 ( i.VAZ)

Nuo 2016-10-01 pradeda veikti išmanioji mokesčių administravimo informacinė sistema i.MAS, į kurią per šios sistemos posistemį i.VAZ Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiami važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų, išrašomų gabenant krovinius kelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje duomenys.

 

VMI privalomai turi būti teikiami važtaraščiai, jeigu atitinka visos šios sąlygos:

 

 1. kroviniai pakraunami ir gabenami kelių transporto priemonėmis tik LR teritorijoje;
 2. krovinio siuntėjas ir gavėjas yra ekonominę veiklą vykdantis fizinis arba juridinis asmuo;
 3. yra sukurti krovinio vežimo komerciniai santykiai tarp siuntėjo, gavėjo (gali būti tarp vežėjo, vežimo organizatoriaus ar kito įgalioto asmens).

 

Važtaraščio neprivaloma teikti VMI, kai:

 

 1. važtaraštyje nurodyti duomenys yra pateikti akcizais apmokestinamų prekių gabenimo dokumente, turinčiame akcizų informacinėje sistemoje suteiktą identifikacinį gabenimo dokumento numerį;
 2. gabenamas krovinys – juridinio ar fizinio asmens, kuris užsiima žemės ūkio veikla, išauginti/išgauti žemės ūkio produktai, pervežami iš jų išauginimo/išgavimo vietų (išimtis netaikoma, pervežant žemės ūkio produktus iš perdirbimo vietų);
 3. krovinio siuntėjas ir gavėjas yra tas pats asmuo;
 4. krovinio siuntėjas nėra PVM mokėtojas;
 5. krovinio siuntėjas yra PVM mokėtojas, kurio bendra atlygio, už vykdant veiklą LR teritorijoje per metus, suma yra iki 45.000 Eur;
 6. gabenamas krovinys – LR muitinės prižiūrimos prekės.

 

Važtaraščių išrašymo procesas:

 

 1. parengiamas krovinys;
 2. ne anksčiau kaip likus 7 dienoms iki krovinio išgabenimo dienos ir ne vėliau kaip važtaraštyje nurodyti krovinio išgabenimo data ir laikas, išrašomas važtaraštis VMI sistemoje;
 3. VMI patvirtina, kad važtaraštis pateiktas, suteikdama jam registracijos numerį;
 4. krovinys išgabenamas;
 5. kai gavėjas gauna krovinį, vėliausiai per 5 darbo dienas turi būti pateikta VMI informacija apie krovinio gavimą.

 

Per 5 darbo dienas turi būti patikslinti važtaraščio duomenys VMI sistemoje, jeigu:

 

 1. krovinio gabenimo metu pasikeitė nurodytas gavėjas;
 2. krovinys nebuvo pristatytas nurodytam gavėjui, buvo sugrąžintas siuntėjui;
 3. krovinys nepajudėjo iš krovinio išsiuntimo vietos.

 

Važtaraščių teikimas elektroniniu būdu VMI:

 

 1. į i.VAZ pateikiant suformuotą dokumentą XML formatu;
 2. vedant informaciją tiesiogiai i.VAZ sistemoje;
 3. naudojantis žiniatinklio paslauga.

 

Važtaraščio duomenis VMI teikia važtaraščio rengėjas.

Krovinio siuntėjas atsako už važtaraščio rengėjo pateiktų duomenų teisingumą, kaip numatyta Kelių transporto kodekse.

 

 

Informacijos šaltinis: VMI