/ Naujienos

PASKELBTAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI PROJEKTUS PAGAL PRIEMONĘ „REGIO INVEST LT+“ NR. 2 IR NR. 3

Ūkio ministerija nuo 2016 m. lapkričio 9 d. iki 2017 m. kovo 10 d. kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal 2014–2020 m. ES struktūrinių investicijų priemonę „Regio Invest LT+“ Nr. 2 ir Nr. 3.

 

Priemonės „Regio Invest LT+“ Nr.2 ir Nr.3 finansavimu bus skatinamos įmonių investicijos į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą, modernių ir efektyvių technologijų diegimą paslaugų sektoriuose, taip pat bus siekiama užtikrinti šių gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumų veikimą.

 

Tinkamos finansuoti išlaidos bus susijusios su moderniųjų technologijų diegimu, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti ir paslaugoms teikti.

 

Tinkami pareiškėjai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ): gamybos įmonės, kuriančios naujus gamybos pajėgumus, ir  paslaugų teikimo įmonės, kuriančioms naujus paslaugų teikimo pajėgumus. Partneriai negalimi.

 

Pareiškėjai iki 2017 m. kovo 10 d. gali pateikti paraiškas ir pretenduoti į maksimalų – 1 500 000 Eur finansavimą.

 

 

Informacijos šaltinis: Ūkio ministerija