/ Naujienos

MAŽINAMA ADMINISTRACINĖ NAŠTA DALIAI ES PARAMOS GAVĖJŲ

Alternatyvias veiklas vykdančių ūkininkų, įmonių ir gyventojų, užsiimančių ne žemės ūkio veikla kaimo vietovėse projektai, kuriems buvo skirta praėjusio laikotarpio kaimo plėtros parama, bus prižiūrimi trumpiau.

Sprendimas mažinti administracinę naštą pareiškėjams ir Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojams buvo įtvirtintas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programinio laikotarpio valdymo komitete 2018 m. rugsėjo 19 d.

Buvo nuspręsta trumpinti projektų priežiūros laikotarpį iki 5 metų visiems, kuriems iki šiol buvo nustatytas 7 metų priežiūros laikotarpis.

Šis sprendimas taikomas projektams, teiktiems pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“.

Dėl šio sprendimo minėtiems paramos gavėjams, jei pasibaigęs 5 metų kontrolės laikotarpis, nebereikės teikti metinių ataskaitų, visų kitų prie jų reikalingų pridėti dokumentų, o Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojams nebereikės vykdyti šių ataskaitų vertinimo, vykti į patikras vietose.

 

Informacijos šaltinis: Žemės ūkio ministerija