/ Naujienos

IŠDUODAMAS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠRAŠAS

2009.12.22 PAKEISTAS CIVILINIO KODEKSO 2.65 STRAIPSNIS, NUMATĘS, KAD JURIDINĮ ASMENĮ ĮREGISTRAVĘS REGISTRO TVARKYTOJAS JURIDINIAM ASMENIUI IŠDUODA JURIDINIO ASMENS REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMĄ. DABAR REGISTRO TVARKYTOJAS IŠDUODA JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠRAŠĄ, KURIS LAIKOMAS GALIOJANČIU IKI BET KURIŲ DUOMENŲ PAKEITIMO JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE.