/ ES paramos priemonė „NAUJOS GALIMYBĖS LT"

Priemonės tikslas – skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkai plėtrai.

 

Remiamos veiklospavienis labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių ir jų produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

 

Pareiškėjai – labai maža, maža ir vidutinė įmonė, veikianti ne trumpiau kaip 1 metus, kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu veikia trumpiau nei 3 metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.

 

Paramos dydis: min. – nuo 5000 Eur, maks. – iki 45 000 Eur.

 

Paramos intensyvumas: finansuojama iki 50% visų tinkamų išlaidų.

 

Kvietimas teikti paraiškas galioja iki 2019.03.04

 

Norėdami išsiaiškinti savo galimybes kreipiantis paramos pagal šią ES paramos priemonę, susisiekite su mūsų specialistais