/ ES paramos priemonė „REGIO INVEST LT+"

Priemonės tikslas – skatinti mažų, labai mažų ir vidutinių įmonių investicijas į inovatyvios gamybos ir (ar) inovatyvių paslaugų verslo pradžią ir plėtrą, taip sudarant sąlygas didėti įmonių darbo našumui, sparčiau vystytis ir ekonomiškai augti Lietuvos regionams.

 

Remiamos veiklos – modernių technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumus naujiems ir esamiems produktams gaminti ir paslaugoms teikti.

 

Pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

 

Paramos dydis:

  • iki 1 500 000 Eur.

Paramos intensyvumas: finansuojama iki 35% visų tinkamų išlaidų – vidutinėms įmonėms ir iki 45% visų tinkamų išlaidų – labai mažoms ir mažoms įmonėms.

 

Kvietimas teikti paraiškas galioja iki 2017.03.10

 

Norėdami išsiaiškinti savo galimybes kreipiantis pamos pagal šią ES paramos priemonę, susisiekite su mūsų specialistais