/ ES paramos priemonės „ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“ veiklos sritis „PARAMA JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMUI“

Priemonės tikslas – skatinti jaunuosius ūkininkus pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje, diegiant inovacines technologijas, saugant bei tausojant aplinką.

 

Remiamos veiklos:

  • žemės ūkio produktų gamyba;
  • prekinių žemės ūkio produktų apdorojimas, perdirbimas ir teikimas rinkai.

 

Pareiškėjai – iki 40 metų amžiaus ūkininkai, turintys reikiamą išsilavinimą ir pirmą kartą patys kuriantys žemės ūkį ir valdą.

 

Paramos dydis: iki 40 000 Eur.

 

Paramos intensyvumas: finansuojama iki 100 % visų tinkamų išlaidų.

 

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2020.06.01 iki 2020.07.31

 

Norėdami išsiaiškinti savo galimybes kreipiantis paramos pagal šią ES paramos priemonę, susisiekite su mūsų specialistais