/ ES paramos priemonės „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ veiklos sritis „PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“

Priemonės tikslas – modernizuoti ir restruktūrizuoti ūkio materialinės-techninės bazės potencialą, didinti ūkininkų pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos, skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybą, skatinti atsinaujinančių energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimą ir naudojimą bioekonomikos tikslais.

 

Remiamos veiklos:

  • žemės ūkio produktų gamyba;
  • prekinių žemės ūkio produktų apdorojimas, perdirbimas ir teikimas rinkai;
  • biodujų gamyba gyvulininkystės ūkyje iš ūkyje susidarančių atliekų (tik valdos reikmėms).

 

Pareiškėjai – fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkiu ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę valdą.

 

Paramos dydis:

  • iki 50 000 Eur. 

     

Paramos intensyvumas: finansuojama nuo 40% iki 70% visų tinkamų išlaidų.

 

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2019.10.01 iki 2019.11.29

 

Norėdami išsiaiškinti savo galimybes kreipiantis pamos pagal šią ES paramos priemonę, susisiekite su mūsų specialistais