/ ES paramos priemonės „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ veiklos sritis „PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMĄ, RINKODARĄ IR (ARBA) PLĖTRĄ“

Priemonės tikslas – didinti žemės ūkio ir maisto sektoriaus konkurencingumą, skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų kūrimą, diegti inovacijas ir naujus technologinius procesus.

 

Remiama veikla yra susijusi su žemės ūkio produktų perdirbimu, žemės ūkio produktų rinkodarą ir (arba) plėtrą.

 

Pareiškėjai – juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio perdirbimu ir (arba) rinkodara.

 

Paramos dydis:

  • juridiniams asmenims – iki 400 000 Eur;
  • juridiniams asmenims, kurie gamina ne žemės ūkio produktą, tinkantį maistui ar pašarams – iki 200 000 Eur.

 

Paramos intensyvumas: finansuojama iki 50 % visų tinkamų išlaidų.

 

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2020.07.20 iki 2020.08.21

 

Norėdami išsiaiškinti savo galimybes kreipiantis pamos pagal šią ES paramos priemonę, susisiekite su mūsų specialistais