/ ES paramos priemonės „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ veiklos sritis „PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMĄ, RINKODARĄ IR (ARBA) PLĖTRĄ“

Priemonės tikslas – didinti žemės ūkio ir maisto sektoriaus konkurencingumą, skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų kūrimą, diegti inovacijas ir naujus technologinius procesus.

 

Remiama veikla yra susijusi su žemės ūkio produktų perdirbimu, žemės ūkio produktų rinkodarą ir (arba) plėtrą.

 

Pareiškėjai – juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio perdirbimu ir (arba) rinkodara.

 

Paramos dydis:

  • labai mažoms ir mažoms įmonėms – iki 3 000 000 Eur;
  • vidutinėms įmonėms – iki 4 000 000 Eur.

 

Paramos intensyvumas: finansuojama nuo 20 % iki 40 % visų tinkamų išlaidų.

 

Kvietimas teikti paraiškas galioja iki 2015.12.18

 

Norėdami išsiaiškinti savo galimybes kreipiantis pamos pagal šią ES paramos priemonę, susisiekite su mūsų specialistais