/ ES paramos priemonė „INTELEKTAS. BENDRI MOKSLO – VERSLO PROJEKTAI“

Priemonės tikslas – paskatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

 

Remiamos veiklos:

  1. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (MTEP).
  2. Įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose.
  3. Naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos.

 

Pareiškėjai:

  • privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas);
  • viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), kai vykdomos 1 ir 2 veiklos.

Partneriai:

  • privatieji juridiniai asmenys;
  • mokslo ir studijų institucijos.

Paramos dydis:

1 veiklai – iki 1,2 mln. Eur;

2 veiklai – iki 3 mln. Eur;

3 veiklai – iki 0,2 mln. Eur;

mažiausiai – 40 000 Eur;

 

Paramos intensyvumas: finansuojama iki 80 % visų tinkamų išlaidų.

 

Kvietimas teikti paraiškas galioja iki 2018.09.25

 

Norėdami išsiaiškinti savo galimybes kreipiantis paramos pagal šią ES paramos priemonę, susisiekite su mūsų specialistais