/ PARAMA EKONOMINĖS VEIKLOS PRADŽIAI KAIMO VIETOVĖSE

Priemonės tikslas – skatinti kaimo vietovėse veiklos įvairovę, mažųjų įmonių kūrimą ir plėtojimą, darbo vietų kūrimo lengvinimą, diegiant inovacijas, saugant aplinką, švelninant klimato kaitą.

Remiamos veiklos – parama teikiama ne žemės ūkio veiklai pradėti, galutinis šios veiklos produktas neturi būti žemės ūkio produktas. Priemonės taisyklėse yra nustatytas neremiamų veiklų sąrašas.

Pareiškėjai:

  • fiziniai asmenys;
  • naujai įsteigti privatieji juridiniai asmenys (labai mažos įmonės).

Paramos dydis – iki 40 000 Eur.

Paramos intensyvumas: finansuojama iki 100% visų tinkamų išlaidų.

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2020.05.18 iki 2020.06.15

Norėdami išsiaiškinti savo galimybes kreipiantis paramos pagal šią ES paramos priemonę, susisiekite su mūsų specialistais