/ "Octavus" ir Genovaitės Ginos Greičės rengtų projektų sąrašas

Projektai 2014-2020m. STRUKTŪRINIŲ FONDŲ paramos gavimui

Projekto priemonės (veiklos srities) pavadinimas

Parengtų projektų skaičius

Metai

Bendra projektų vertė, Eur.

Banko paskolos, Eur.

Paramos dydis, Eur.

PARAMA JAUNŲJŲ ŪKININKŲ

ĮSIKŪRIMUI

5

2015-

2016

946 893

821 980

378 400

PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS  2  2015  530 782  450 703  199 326
REGIO INVEST LT+  1  2017  3 475 290  900 000  1 042 587

 

Projektai 2007-2013m. STRUKTŪRINIŲ FONDŲ paramos gavimui

Projekto priemonė  Parengtų projektų skaičius Metai Bendra projektų vertė, Lt. Banko paskolos, Lt. Paramos dydis, Lt.
E-VERSLAS 3 2009-2012 635 455   302 397
INTELEKTAS LT 1 2011 6 843 351   3 000 000
INTELEKTAS LT+ 1 2012 11 241 610   7 869 127
NAUJOS GALIMYBĖS 2 2009 236 788   130 303
PARAMA VERSLO KŪRIMUI IR PLĖTRAI 2 2009-2010 3 770 396 2 300 000 1 952 588
KAIMO TURIZMO VEIKLOS SKATINIMAS 4 2010-2011 2 944 970   1 351 176
PERDIRBIMAS 2 2008-2010 15 144 834 8 000 000 5 285 333
ŪKIO MODERNIZAVIMAS 16 2007-2011 15 209 618 8 540 727 5 615 452
JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMAS 15 2007-2012 2 268 970 692 285 1 886 275
APLINKOSAUGOS GERINIMAS 2 2008 5 501 568 2 680 000 1 368 017
KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA 2 2010 213 800   141 355

 

Projektai 2001 – 2006 m. STRUKTŪRINIŲ FONDŲ paramos gavimui

Projekto priemonė  Parengtų projektų skaičius Metai Bendra projektų vertė, Lt. Banko paskolos, Lt. Paramos dydis, Lt.
INVESTICIJOS Į ŽEMĖS ŪKĮ 10 2003-2006 14 666 608 10 257 700 6 246 936
ŠVIETIMO INSTITUCIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 1 2005 1 434 811   1 434 811
TIESIOGINĖ PARAMA VERSLUI 1 2004 15 225 300 13 200 000 6 683 700
EKONOMINĖS VEIKLOS PLĖTRA 2 2002 3 854 300 1 110 000 1 682 700

 

Projektai banko paskolai gauti (neprašant ES paramos)

Projekto priemonė  Parengtų projektų skaičius Metai Bendra projektų vertė, Lt. Banko paskolos, Lt. Paramos dydis, Lt.
PROJEKTAI TIK BANKO PASKOLAI GAUTI 3 2003-2014 7 197 000 5 020 000