/ Apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki metinių finansinių ataskaitų parengimo

 • pirkimo ir pardavimo dokumentų registravimas;
 • avanso apyskaitų sudarymas;
 • darbo užmokesčio, atostoginių, kompensacijų apskaičiavimas ir registravimas;
 • kasos knygos sudarymas;
 • banko išrašų registravimas;
 • sandėlio apskaitos vedimas;
 • nurašymo aktų parengimas;
 • kelionės lapų pildymas;
 • skolų suderinimo su kreditoriais ir debitoriais parengimas;
 • ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimas;
 • mokesčių apskaičiavimas, registravimas apskaitoje ir deklaravimas;
 • finansinių ataskaitų parengimas ir pateikimas atitinkamoms institucijoms.