/ Intrastato ataskaitų pildymas ir pateikimas muitinei

Pildome Intrastato ataskaitas ir pateikiame jas muitinei. Intrastatas – tai duomenų surinkimo sistema apie Lietuvos prekybą su ES valstybėmis.