/ PARAMA INVESTICIJOMS, SKIRTOMS EKONOMINĖS VEIKLOS KŪRIMUI IR PLĖTRAI

Priemonės tikslas – skatinti kaimo vietovėse veiklos įvairovę, mažųjų įmonių kūrimą bei plėtojimą, darbo vietų kūrimo lengvinimą, diegiant inovacijas, saugant aplinką, švelninant klimato kaitą.

 

Remiamos veiklos – parama teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti, galutinis šios veiklos produktas neturi būti žemės ūkio produktas. Priemonės taisyklėse yra nustatytas neremiamų veiklos rūšių sąrašas.

 

Pareiškėjai – fiziniai asmenys; privatūs juridiniai asmenys (labai mažos arba mažos įmonės).

 

Paramos dydis – iki 200 000 Eur.

 

Paramos intensyvumas: finansuojama iki 50% visų tinkamų išlaidų.

 

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2020.07.01 iki 2020.08.31

 

Norėdami išsiaiškinti savo galimybes kreipiantis paramos pagal šią ES paramos priemonę, susisiekite su mūsų specialistais