/ Naujienos

Parama verslui

NAUJAS KVIETIMAS ELEKTRONINIO VERSLO DIEGIMUI

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) kviečia teikti paraiškas 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti pagal priemonę  "E-verslas LT“.

 

Pagal priemonę "E-verslas LT“ bus finansuojamos labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio reikia elektroninio verslo diegimo projektui toje įmonėje įgyvendinti. Elektroninio verslo diegimo projektai gali būti įgyvendinami tik tose įmonėse, kurios vykdo gamybą ir (ar) teikia paslaugas. 

 

Priemonės "E-verslas LT“ trečiajam kvietimui skirta 15,3 mln. litų iš 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų.  Paraiškas galima teikti iki 2011 m. spalio 10 d.

 

Informacijos šaltinis: LVPA.

ŪKININKAI JAU GALI KREIPTIS PARAMOS ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBAI IŠ ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ

Ūkininkai, valdantys ne mažesnę kaip 40 EDV žemės ūkio valdą, gali kreiptis paramos elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių, kai ne mažiau kaip 50 % produkcijos gaminama pardavimui.

 
Paramos elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių galima kreiptis pagal priemonę "Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos". Paraiškos renkamos nuo 2011.05.02 iki 2011.12.30.

ES PARAMOS PRIEMONĖ "NAUJOS GALIMYBĖS" TREČIĄ KARTĄ KVIEČIA ĮMONES SKATINTI EKSPORTĄ

Gamybos ir/arba paslaugų įmonės, dalyvaujančios tarptautinėse parodose, turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad paskelbtas jau trečias kvietimas teikti paraiškas pagal vieną populiariausių ES paramos priemonių "Naujos galimybės". Šios priemonės lėšomis, siekiančiomis iki 55 % projekto vertės, galima finansuoti:
 
 • įmonės ir jos produkcijos pristatymą užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, kontaktų mugėse, verslo misijose:
 • parodos dalyvio mokestį;
 • kelionės ir pragyvenimo išlaidas (iki 2 asm.);
 • parodos stendo gamybą ar nuomą;
 • parodos stendo vietos nuomą;
 • parodos baldų, įrenginių nuomą ar įsigijimą;
 • ekspozicijos eksportavimą;
 • pristatymui reikalingos rinkodaros medžiagos parengimą:
 • lankstinukų;
 • skrajučių;
 • katalogų;
 • tentų;
 • USB atmintukų ir kt.;
 • gaminių, kuriuos planuojama eksportuoti, sertifikavimą.
 
Paraiškas bus galima teikti iki 2012 m. sausio 31 d. Šiam priemonės kvietimui planuojama skirti 50 mln. Lt. iš 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų. Kvietimas gali būti stabdomas, jei bendra gautų paraiškų prašoma finansuoti suma 10 % viršys kvietime nurodytą sumą.

PATVIRTINTOS PARAMOS LĖŠOS 2011 METAMS

Žemės ūkio ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 3D-37 patvirtintos paramos lėšos, skirtos 2011 metams Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonių įgyvendinimui:
 • priemonės "Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrajai veiklos sričiai skirta 130 000 005 Lt;
 • priemonei "Miškų ekonominės vertės didinimas“ skirta 6 770 998 Lt;
 • priemonės "Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ pirmajai veiklos   sričiai skirta 79 142 996 Lt;
 • priemonei "Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ skirta 50 000 011 Lt;
 • priemonei "Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ skirta 40 000 011 Lt;
 • priemonei "Kaimo turizmo veiklos skatinimas skirta 30 000 012 Lt.

PATVIRTINTAS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 – 2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PATEIKIMO 2011 METAMS GRAFIKAS

Žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymu patvirtintas paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones  pateikimo 2011 metams grafikas:

 • paraiškas pagal priemonių "Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir "Miškų ekonominės vertės didinimas“ kvietimus galima teikti nuo 2011.03.01 iki 2011.04.29;
 • paraiškas pagal priemonės "Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ kvietimą galima  teikti nuo 2011.04.01 iki 2011.04.29 ir nuo 2011.07.01 iki 2011.07.29;
 • paraiškas pagal priemonės "Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ kvietimą galima  teikti nuo 2011.05.02 iki 2011.12.30;
 • paraiškas pagal priemonės "Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ kvietimą galima teikti nuo 2011.08.01 iki 2011.09.30;
 • paraiškas pagal priemonės "Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ kvietimą galima teikti nuo 2011.05.02 iki 2011.08.31.

Parama žemės ūkiui