/ Naujienos

Parama verslui

EUROPOS KOMISIJA PATVIRTINO LIETUVOS 2014–2020 M. ES FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMĄ

Šių metų rugsėjo 8 d. Europos Komisija patvirtino Lietuvos parengtą 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą, kuri apima trijų ES fondų investicijas.

 

2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos patvirtinimas sudaro galimybes ministerijoms baigti detaliai suplanuoti visas savo srities investicijas bei paskelbti apie konkrečias finansavimo sąlygas.

 

Pagal Lietuvos partnerystės sutartį, apibrėžiančią Europos struktūrinių ir investavimo fondų naudojimą 2014-2020 metams, rengiamos trys veiksmų programos:

 

 

 

  • žuvininkystės sektoriaus veiksmų programa, kuriai skirta 63,4 mln. eurų.

 

Pagrindinės numatomų 2014-2020 m. ES investicijų kryptys Lietuvoje – inovacijų, mokslo tyrimų, technologinės plėtros skatinimas, verslo konkurencingumas, švietimas, užimtumas ir skurdo mažinimas, ekonominė infrastruktūra, energijos vartojimo efektyvumas.

 

Tai jau trečiasis ES finansinio programavimo periodas Lietuvai. 2014-2020 m. programavimo periodas turėtų užtikrinti Lietuvai daugiau inovacijų, technologinės plėtros, besiplečiančias stiprias ir tarptautinėse rinkose dirbančias įmones, kurios kurtų daugiau gerai apmokamų darbo vietų. Taip pat tikimasi, kad ES investicijos svariai prisidės prie didesnio energetinio saugumo ir geresnių viešųjų švietimo, sveikatos ir kitų paslaugų piliečiams.

 

Informacijos šaltinis: Finansų ministerija

Parama žemės ūkiui

PAPILDOMI 126 MLN. LT SKIRTI LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 M. PROGRAMOS PRIEMONĖMS

Žemės ūkio ministerijos prašymu 2014 m. biudžete papildomai skirta 126 mln. Lt paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones mokėti. Paramos gavėjus šios lėšos pasieks liepos mėn. pabaigoje – rugpjūčio pradžioje.

 

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programiniu laikotarpiu priimta daugiau kaip 900 tūkst. paraiškų paramai gauti, o prašoma suma sudaro daugiau kaip 9,8 mlrd. litų. Šiuo metu jau yra išmokėta 6,8 mlrd. Lt, o tai sudaro 86 proc. visų paramai skirtų lėšų.

 

Informacijos šaltinis: Žemės ūkio ministerija