/ Naujienos

Parama verslui

PARAMA INVESTICIJOMS, SKIRTOMS EKONOMINĖS VEIKLOS KŪRIMUI IR PLĖTRAI, STARTUOS LAPKRIČIO 2 DIENĄ

Verslas kaime ES lėšomis 2014-2020 m. laikotarpiu yra remiamas pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Pagal pakeistą tvarkaraštį Žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymu paraiškos pagal šią veiklos sritį bus renkamos nuo 2015 m. lapkričio 2 dienos iki 2015 m. gruodžio 14 dienos.

Pagal ankstesnį tvarkaraštį paraiškas buvo numatyta rinkti nuo 2015 m. spalio 5 dienos iki 2015 m. lapkričio 30 dienos.

 

Informacijos šaltinis: NMA

PATVIRTINTAS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014 – 2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES TEIKIMO 2015 METAMS TVARKARAŠTIS

Žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymu patvirtintas paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones teikimo 2015 metams tvarkaraštis:

 

  • paraiškų pagal priemonę "Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ surinkimo terminas – nuo 2015.04.01 iki 2015.04.30;
  • paraiškų pagal priemonę "Parama investicijoms į žemės ūkio valdassurinkimo terminas – nuo 2015.05.04 iki 2015.06.30;
  • paraiškų pagal priemonę "Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą surinkimo terminas – nuo 2015.06.01 iki 2015.07.31;
  • paraiškų pagal priemonę "Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai surinkimo terminas – nuo 2015.08.03 iki 2015.09.30;
  • paraiškų pagal priemonę "Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų surinkimo terminas – nuo 2015.09.01 iki 2015.11.30;
  • paraiškų pagal priemonę "Investicijos į miškininkystės technologijas surinkimo terminas – nuo 2015.09.01 iki 2015.09.30;
  • paraiškų pagal priemonę "Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ surinkimo terminas – nuo 2015.10.05 iki  2015.11.30.

Parama žemės ūkiui

PAKOREGUOTAS PARAIŠKŲ SURINKIMO GRAFIKAS

Žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 19 d. įsakymu pakoreguotas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) paraiškų surinkimo grafikas.

 

Pakoreguotame grafike nuo 2015 m. gruodžio 1 d. iki 2015 gruodžio 31 d. numatytas papildomas paraiškų rinkimas pagal KPP veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“.

 

KPP paraiškų surinkimo grafike taip pat pakeistos šių veikos sričių paraiškų rinkimo datos:

  • „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtra“ – nuo 2015 m. spalio 5 d. iki 2015 m. lapkričio 30 d.;
  • „Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas“ – nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d.;
  • „Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas“ – nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d.

 

Remiantis pakoreguotu grafiku 2015 m. nebus renkamos paraiškos pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“.

 

Informacijos šaltinis: NMA